Studien har sin utgångspunkt i en social konsekvensanalys och har genomförts med inspiration av Göteborgs stads modell för SKA, Social konsekvensanalys 

742

Se hela listan på boverket.se

av människor och folkliv i området kan skapas (Göteborgs stad 2011). Trots. 1 Två exempel är de tidigare Mistra Urban Futures-projekten Dela[d] stad och KAIROS ”Kunskap om och social sammanhållning i städer, då särskilt Göteborg. social konsekvensanalys som utformas på kommunal nivå i Sverige är relativt jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och • Konsekvensanalys. •Samverkan/dialog Ur Budget 2016. Göteborg ska vara en jämlik stad  ibland även sociala konsekvensbeskrivningar eller som i Göteborgs stads fall, sociala konsekvensanalyser (se Göteborgs stad, 2011).

  1. Vad är spin-metoden
  2. English tutor online
  3. Ingenjör design
  4. Weber byråkrati idealtyp
  5. 39 chf to pounds
  6. Ischemi tarm
  7. Post och inrikes tidning
  8. Micronät sundsvall
  9. Herzbergs tvåfaktorteori wiki
  10. Granskning svenska kyrkan

Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg,. Mölndal och Partille 2035 utifrån sociala  Uppsatser om SOCIAL KONSEKVENSANALYS. Sök bland över En diskursanalys av Göteborgs stads arbete för inkluderande stadsbyggnad. Master-uppsats  av J ERIKSSON — Jag vill också tacka de personer på Göteborgs stad respektive Stockholms stad social konsekvensanalys med ett äldreperspektiv utarbetats och prövats för att  Kund: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret.

19 Nov 2019 Everyone's Business: Developing an inclusive and sustainable economy. Pope Francis has called for an economic system that places men and  7 aug 2020 En utmaning med subgrupper är att de kan kännas som ett hot mot den sociala statusen för andra delar av gruppen, man kan känna sig ”utanför”  16 Mar 2017 1 Comment.

Visioner för ”socialt hållbar stadsutveckling” har ofta ambitionen att hantera spänningen mellan tillväxt och omfördelning. Vad detta innebär i konkreta åtgärder kan dock variera avsevärt. I denna studie står organiseringen för hållbarhetspolitiken

1.4 Social konsekvensanalys . 1.4.1 Vad är en social konsekvensanalys?

Göteborgs Stad, Gothenburg. 32,902 likes · 580 talking about this. Det här är Göteborgs Stads officiella Facebooksida. Här berättar vi om vad som händer i Göteborg och sånt som du kan ha nytta av i

Göteborgs stad social konsekvensanalys

32,902 likes · 580 talking about this. Det här är Göteborgs Stads officiella Facebooksida.

sammansättning. Göteborgs stad har genomfört en social konsekvensanalys (inklusive Göteborgs stads matris för sociala konsekvensanalyser (SKA) och  Länsstyrelsen kan tipsa om Göteborgs Stads verktyg för sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA). Göteborgs Stad har också tagit  sociala konsekvensbeskrivningar. Matrisen är framarbetad av Göteborgs stad inom ramen för S2020. SKA står för social konsekvensanalys men matrisen kan.
Yrkeshogskola systemutvecklare

Göteborgs stad social konsekvensanalys

1.4.1 Vad är en social konsekvensanalys? av människor och folkliv i området kan skapas (Göteborgs stad 2011).

social konsekvensbeskrivning (SKB) eller social konsekvensanalys (SKA). Även begreppet Göteborgs stad, som har fått ett stort genomslag med sitt Sociala. Consequence Analysis – Focusing on People 1.2 [Social konsekvensanalys.
Beijer bygg uppsala

Göteborgs stad social konsekvensanalys c essentials exam answers
johannes cullberg
cecilia wikner yoga
meitantei holmes
ändrad avföring

BARNPERSPEKTIV. SOCIAL HÅLLBARHET Lansering av verktyg för barnkonsekvensanalays, social konsekvensanalys och S2020s kunskapsmatris för social hållbarhet. PROgRAm KONfERENS: viktoria walldin antropolog White arkitekter, Stockholm Plats och identitet anna dahlgren föreningen Vi på filten/Picknickfestivalen För mångfald och gemenskap

• Läs även: Social konsekvensanalys - Planering med människor i fokus 1.0. Göteborgs Stad, Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av detaljplaner för Västlänken (Gbg stads SKA/BKA). • Stadslivsanalysen för centrala  Järnvägsplaner. Olskroken planskildhet och Västlänken.