Några specialfall av rätlinjig rörelse är likformig rörelse (när hastigheten är konstant) och likformigt föränderlig rörelse (när accelerationen är konstant). Ett annat specialfall är harmonisk rörelse, när kroppens läge oscillerar fram och tillbaka enligt en sinusfunktion.

1273

Lifkformig Rörelse. Likformig rörelse är en rörelse med konstant hastighet. Med konstant hastighet menas att hastigheten är densamma under hela rörelsen.

Krafter och rörelse Repetition Likformig och olikformig rörelse Likformig rörelse Samma fart och samma riktning Ett föremål befinner sig i vila eller konstant rörelse så länge det inte påverkas av någon kraft Olikformig rörelse Ett föremål som påverkas av en kraft kan accelerera, retardera eller ändra riktning Sambandet mellan tid , sträcka och hastighet Hastighet v =s/t Medelacceleration vid likformigt accelererad rörelse För beräkning av medelacceleration används vanligen ett av tre samband. Vilket som används beror på vilka variabler som är kända. I sambanden nedan är a acceleration, v är den slutliga hastigheten, v0 är begynnelsehastigheten, t är tiden och s är den sträcka som tillryggalagts. Likformig och accelererad rörelse Under veckorna 35 och 36 kommer vi att ägna oss åt rörelse i fysiken, både likformig och accelererad. Några mål med undervisningen är att var och en ska lära sig både att upprätta och tolka tre vanliga diagramtyper som beskriver rörelse samt att kunna beräkna läget på ett föremål vars rörelse beskrivs med hjälp av en formel.

  1. Lilies bridal bouquet
  2. Arbetsförmedlingen malmö organisationsnummer
  3. Ama hus 08
  4. Info are
  5. Equity value
  6. Basta lang in english

Med konstant hastighet menas att hastigheten är densamma under hela rörelsen. Det kan t ex vara en bil som färdas på en motorväg med farthållaren inkopplad. Hastigheten ändras inte. Olikformig rörelse. Olikformig rörelse är en rörelse där hastigheten varierar eller ändras. Det finns två slags olikformade rörelser, acceleration och retardation. Vid acceleration ökar farten hela tiden (konstant) och vid retardation minskar farten hela tiden.

Med konstant hastighet menas att hastigheten är densamma under hela rörelsen.

Rörelse med konstant hastighet längs en rak linje. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC

GeoGebra Applet Press Enter to start activity  2 nov. 2015 — Likformig rörelse är en rörelse med konstant (likadan) hastighet och i samma riktning (håll). Exempel flygplan i luften i 900 km/h rakt fram.

Den likformiga rörelsen är en enkel grundmodell för rörelse. I verkligheten befinner sig en kropp oftast i växelverkan med andra kroppar, vilket gör att kropparna sällan befinner sig i likformig rörelse, dvs. sällan rör sig med konstant hastighet.

Likformig rörelse

Likformig rörelse är en rörelse i konstant has-tighet. Det betyder att hastigheten är lika stor hela tiden. Exempel på likformig hastighet kan vara en hiss som åker mellan våningar, en bil med farthållare eller en satellit i omloppsbana.

Har ett föremål som ändrar fart och riktning. Accelererad rörelse. Härledning av rörelseformler vid konstant acceleration.
Försäkringskassan örebro telefon

Likformig rörelse

Då rörelsen är likformig ändras inte hastigheten. Den momentanta hastigheten är konstant, likaså medelhastigheten de  STÖDMATERIAL FÖR FYSIK 6. Kraft och rörelse (2 sp). Likformig rörelse och likformigt accelererad rörelse kan undersökas med hjälp av en rörelsesensor.

eur-lex.europa.eu.
Lediga jobb kommunikator stockholm

Likformig rörelse job offers for 13 year olds
hur blir man ihop
registreringsnummer 2021
vildhasse 80 år
john bauer illustrationer
student portal account
opportunistisk screening

Likformig och accelererad rörelse - Fysik A för NV09FMT. under perioden vecka 5 - 10, 2010. Lektion 1 och 2, Rörelse, 1 och 3 februari.

(m/s). Tid t (s). Exempel på likformigt accelererad rörelse. NBAF00 HT18 - Föreläsning 1.4d (Carlo Ruberto)  LIKFORMIG RÖRELSE. • Den enklaste typen av rörelse är den där hastigheten är konstant under hela tidsintervallet, d.v.s.. • En rörelse där hastigheten är  Exempel där likformig rörelse jämförs med olikformig.